De gebouwde omgeving verduurzamen, zo kan het!

We staan voor een grote uitdaging voor wat de gebouwde omgeving hier in Nederland betreft. Het zogenaamde Klimaatakkoord stelt namelijk dat de gebouwde omgeving in ons land tegen het jaar 2050 CO2-neutraal moet zijn. Dit heeft als gevolg dat er zo’n slordige 7 miljoen woningen evenals daarbovenop nog eens 1 miljoen andere gebouwen gasvrij dienen …

Controle van middelgrote verbrandingsinstallaties

De verbrandings installatierichtlijn voor middelgrote installaties is afkomstig uit de Europese wetgeving, te weten 2015/2193 (MCP). Dit is ontwikkeld als gevolg van onderzoek naar een schoner luchtpakket, waarbij is vastgesteld dat er maatregelen nodig zijn die op een kosteneffectieve manier zouden kunnen worden genomen, waardoor de vervuiling wordt verminderd. Middelgrote verbrandingsinstallaties Vóór 2015 was wetgeving …

Internet in een alles in 1 pakket vergelijken?

Iedereen heeft thuis wel een internet abonnement. Hoe dit gecombineerd wordt met andere diensten, verschilt echter per huishouden. Er zijn namelijk verschillende combinaties mogelijk. Zo kun je internet apart afsluiten, maar kun je het ook combineren met tv en/of bellen. Wanneer je ervoor kiest om internet te combineren met tv en bellen, wordt dit een …