Zakelijk

Wel of geen transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding die je werkgever jou verschuldigd is als deze je ontslaat of je tijdelijke contract niet verlengt. Deze vergoeding is onderdeel van je totale ontslagvergoeding. Per 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de kantonrechtersformule. Als je met een transitievergoeding wordt geconfronteerd, wil je natuurlijk weten of je er recht op hebt. Wij leggen uit hoe het zit.

Waar is de transitievergoeding voor bedoeld?

Het woord ’transitie’ betekent ‘overgang’ of ‘beweging’. De transitievergoeding is bedoeld om een werknemer makkelijker naar een andere baan over te laten gaan. De vergoeding is enerzijds bedoeld als financiële compensatie voor het verlies van de baan, maar kan (belastingvrij) worden ingezet voor scholing of begeleiding naar ander werk.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Je werkgever is verplicht om je een transitievergoeding te betalen als je arbeidsovereenkomst eindigt:

 • door opzegging van je werkgever op basis van een ontslagvergunning van het UWV;
 • na ontbinding door de kantonrechter op verzoek van je werkgever;
 • na een afgesproken periode en niet wordt verlengd (einde van rechtswege);
 • door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op jouw initiatief wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid door je werkgever.

Wanneer krijg je geen transitievergoeding?

In de volgende situaties hoeft je werkgever je géén transitievergoeding te betalen:

 • je contract wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. Overigens wordt er bij deze ontslagprocedure wel vaak een vergoeding betaald;
 • je hebt ernstig verwijtbaar gehandeld;
 • je bent jonger dan 18 jaar en hebt maximaal 12 uur per week gewerkt;
 • je hebt de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
 • je werkgever is failliet, verkeert in surseance van betaling of zit in de schuldsanering;
 • er geldt een cao waarin een andere (gelijkwaardige) voorziening is opgenomen. Die cao kan nadeliger voor je uitpakken in het geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
 • je werkgever heeft je een contract aangeboden met minimaal gelijkwaardige voorwaarden, maar jij stemt hier niet mee in;
 • je werkgever gaat vóór het van rechtswege eindigen van je tijdelijke contract een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst met je aan.

Tot 1 januari 2020 hoefde je werkgever je geen transitievergoeding te betalen als je korter dan 2 jaar in dienst was. Die bepaling is komen te vervallen. Vanaf dat moment bouw je als werknemer vanaf je eerste werkdag het recht op deze vergoeding op. Zelfs als je in je proeftijd ontslagen wordt, heb je recht op een transitievergoeding.

Ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?

Het kan zijn dat je werkgever minder werk voor je heeft, maar je wel graag in dienst wilt houden. Je kunt dan voor een aantal uren ontslagen worden, maar meteen een nieuw contract aangaan voor minder uren. In de volgende gevallen kom je ook dan in aanmerking voor de transitievergoeding:

 • je gaat minstens 20% minder werken;
 • het betreft een structurele vermindering (het minder werk is dus niet tijdelijk).

Je werkgever is je alleen een transitievergoeding verschuldigd voor het aantal arbeidsuren dat je minder gaat werken. Bij een verlies van 50% van je uren, moet je werkgever je 50% van de wettelijke transitievergoeding betalen.

Dit vind je misschien ook leuk...