Bitcoin koers
Crypto

Waarom fluctueert de Bitcoin koers zo?

De Bitcoin is een digitale munteenheid die sinds 2009 bestaat en sindsdien enorm populair is geworden. De koers van de Bitcoin is echter zeer volatiel en kan sterk fluctueren in korte tijd. In dit artikel zullen we onderzoeken waarom de Bitcoin koers zo fluctueert en welke factoren hierbij een rol spelen.

De invloed van vraag en aanbod

Een belangrijke factor die de prijs van de Bitcoin beïnvloedt, is de vraag en het aanbod. Wanneer er meer vraag is naar Bitcoin dan er beschikbaar is, zal de prijs stijgen. Als er echter meer aanbod is dan vraag, zal de prijs dalen. De prijs van Bitcoin wordt dus bepaald door de markt en kan hierdoor sterk fluctueren.

Media-aandacht en nieuwsberichten

Een andere belangrijke factor die de Bitcoin koers kan beïnvloeden, is de media-aandacht en nieuwsberichten. Wanneer er positief nieuws over Bitcoin wordt gemeld, zoals bijvoorbeeld toen Elon Musk in februari 2021 aankondigde dat zijn bedrijf Tesla 1,5 miljard dollar in Bitcoin had geïnvesteerd, kan dit de vraag naar Bitcoin vergroten en dus de prijs doen stijgen. Omgekeerd kan negatief nieuws, zoals wanneer China in 2017 aankondigde de handel in Bitcoin te willen verbieden, leiden tot een daling van de prijs.

Regulering en wetgeving

Regulering en wetgeving zijn ook belangrijke factoren die de Bitcoin koers kunnen beïnvloeden. Wanneer overheden of financiële autoriteiten bepaalde regels of wetten invoeren die de handel in Bitcoin bemoeilijken, kan dit de vraag naar Bitcoin verminderen en dus de prijs doen dalen. Omgekeerd kan het invoeren van positieve regels, zoals wanneer in maart 2021 de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) aankondigde dat bepaalde cryptocurrencies niet langer als effecten zouden worden beschouwd, de vraag en dus de prijs van Bitcoin doen stijgen.

Technische factoren

Tot slot zijn er nog technische factoren die de Bitcoin koers kunnen beïnvloeden. Zo kan de schaarste van Bitcoin (er zullen nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins bestaan) bijdragen aan de prijsstijging van de digitale munteenheid. Ook kunnen grote handelaren en whales, die grote hoeveelheden Bitcoin bezitten, de markt beïnvloeden door bijvoorbeeld grote aankopen of verkopen te doen.

Bron: www.bitcoinlivekoers.nl

Dit vind je misschien ook leuk...